Σχετικά

Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις σπάνια μπορούν να προσλάβουν αφοσιωμένους Project Managers και συχνά παλεύουν με το να προσπαθούν να κάνουν Project Management.

Συνεργάτες

Η κοινοπραξία του IPEC αποτελείται από ένα δυνατό δίκτυο συνεργατών από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Όλοι έχουν εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σχετικά με τις Μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργου και Gamification.

Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το επιδοτούμενο απο την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα για την εκπαίδευση, εκμάθηση, νεολαία και τον αθλητισμό. Στον πυρήνα του, το πρόγραμμα υποστηρίζει την πεποίθηση οτι το να επενδύεις στην εκπαίδευση, εκμάθηση και την ανεπίσημη μάθηση είναι απαραίτητο στους